Brunch och bibelsamtal för unga vuxna (gymnasie/högskola och uppåt)! Lördag 20 oktober och 17 november kl 11.00.

Meddela gärna att du kommer till andreas@valsatrakyrkan.se eller svara på facebookeventet, så blir det lättare att beräkna maten.