Februari-mars är årsmötestider för Valsätrakyrkan och Valsätrakyrkans Ungdom, och du är välkommen till följande möten:

  • Valsätrakyrkans Ungdoms årsmöte: torsdag 8 februari kl 19.00
  • Valsätrakyrkans årsmöte: söndag 11 mars, efter kyrkkaffet (ca 12.00)

Handlingar till bägge mötena kommer finnas i kyrkan. Väl mött!