Välkommen till årsmöten!

  • Valsätrakyrkans Ungdom har årsmöte torsdag 16 februari kl 19.00
  • Valsätrakyrkans församling har årsmöte söndag 12 mars efter kyrkfikat (ca 12.00)

Motioner till Valsätrakyrkans församlings årsmöte ska enligt stadgarna vara Valsätrakyrkans styrelse tillhanda senast 19 februari.