Välkommen till årsmöten!

  • Valsätrakyrkans Ungdom har årsmöte torsdag 17 februari kl 19.00
  • Valsätrakyrkans församling har årsmöte söndag 13 mars kl 12.00 

Valsätrakyrkans ungdom planerar att hålla sitt årsmöte online, via Zoom. Länk till mötet (finns även i kalendariet). Motioner ska vara VU:s styrelse tillhanda (via mail) senast 1 februari.

Valsätrakyrkans församling planerar att hålla sitt årsmöte på plats i kyrkan, efter gudstjänst och kyrkkaffe. Enligt stadgarna ska motioner vara Valsätrakyrkans styrelse tillhanda senast 20 februari. Pga sportlovet ber dock styrelsen om att om möjligt få in motioner senast 13 februari.