(Uppdaterad lördag 27/3)

Valsätrakyrkan följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens information och arbetar enligt de rekommendationer som finns på Krisinformations webbplats. Information finns även på Equmeniakyrkans hemsida.

Uppdatering 15/3: Den planerade scoutgudstjänsten söndag 22/3 skjuts på framtiden. Riskbedömningen, som enligt Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer ska göras, visade på allt för stora risker. Istället blir det en ”vanlig” gudstjänst.

Uppdatering 16/3: Efter att Folkhälsomyndigheten i dag gått ut med rekommendationen att personer över 70 tills vidare bör begränsa sina sociala kontakter, ställer vi in torsdagskaffet. Det gäller tills vidare, och därmed är både RPG-träffarna i Missionskyrkan på fredagarna och torsdagskaffet inställda.

Uppdatering 21/3: All ordinarie församlingsverksamhet – bibelstudier, torsdagskaffe osv – är tills vidare inställd. Samtalskvällen om våra gudstjänster, som var planerad till torsdag 26/3, är också den skjuten på framtiden. Ett sådant samtal behöver förstås alla som vill kunna vara med på, så det får vänta tills läget förändrats till det bättre. Ungdomsverksamheten planerar att fortsätta så länge grundskolorna håller öppet. Om det förändras, kommer nya besked ges. Gudstjänster genomförs med extra trygghetsåtgärder – vi delar inte ut psalmböcker, går inte runt i bänkarna med kollektboxar och kyrkkaffet är förenklat. Söndag morgon läggs en andakt/reflektion över samtiden och söndagens tema ut på Facebook och YouTube, som en hälsning till de som behöver hålla sig hemma.

Uppdatering 27/3: Även gudstjänster ställs in tills vidare. Regeringen har nu beslutat att tills vidare stoppa offentliga samlingar större än 50 personer. Budskapet var dessutom att vi ska se det som att det i praktiken berör alla offentliga samlingar (siffran 50 sattes för att tex undervisning skulle kunna fortsätta bedrivas i skolklasserna). Det betyder att vi från och med söndag 29/3 och tills vidare inte kommer fira gudstjänst på plats i Valsätrakyrkan. Arbete pågår för att organisera en lösning med gudstjänst på webben, och mer information kommer kring det. 

Vi behöver ta hand om varandra och hjälpas åt att begränsa spridningen. Följ dessa enkla råd:

  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Smittämnen fastnar lätt på händerna. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. När du hostar och nyser sprids små, små droppar som kan innehålla smittämnen.
  • Undvik kontakt med sjuka människor. Både för din egen skull, och för deras.
  • Är du själv sjuk – stanna hemma. Även om du bara har milda symptom, stanna hemma för att skydda din nästa.