Valsätrakyrkan följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens information och arbetar enligt de rekommendationer som finns på Krisinformations webbplats. Information finns även på Equmeniakyrkans hemsida.

Efter att det i mars kom täta uppdateringar av läget, har den senaste månaden varit ganska lugn på den fronten. Läget är oförändrat, och sedan slutet av mars har våra offentliga gudstjänster och andakter flyttat till nätet – se här för mer information. Trädgården är tillgänglig för egen andakt. Övrig församlingsverksamhet är vilande tills vidare. Läs mer här om hur vi arbetar under tiden.

Vi behöver ta hand om varandra och hjälpas åt att begränsa spridningen. Följ dessa enkla råd:

  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Smittämnen fastnar lätt på händerna. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. När du hostar och nyser sprids små, små droppar som kan innehålla smittämnen.
  • Undvik kontakt med sjuka människor. Både för din egen skull, och för deras.
  • Är du själv sjuk – stanna hemma. Även om du bara har milda symptom, stanna hemma för att skydda din nästa.